Startlista till deltävling 7 finner du här!
Kom ihåg att memorera ditt startled!