Startlista till första deltävlingen kommer läggas ut här.
Kom ihåg att memorera ditt startled!