Startlista till första deltävlingen
Kom ihåg att memorera ditt startled!