Startlista till tredje deltävlingen
Kom ihåg att memorera ditt startled!